BEVOEGDHEDEN

Het kantoor Franken werkt hoofdzakelijk op volgende domeinen

TRANSPORTRECHT

 

Transportcontracten, C.M.R., bankgaranties, kilometerheffingen, overbelasting, Europese wetgeving inzake rij en rusttijden, transportbemiddelaars enz.
Het kantoor kan u ook bijstaan tijdens verhoren door de inspectie van de sociale wetten en door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het kantoor helpt u eveneens bij andere transportwijzen.

VERZEKERINGS‑ EN

AANSPRAKELIJKHEID

SRECHT

Geschillen inzake burgerlijke aansprakelijkheid (BA auto, BA uitbating, professionele BA, familiale BA), lichamelijk letsel, verkeer, materiële schade, woning en brand.

BURGERLIJKE EN

HANDELSHUUR

OVEREEN

KOMSTEN

Handelshuurovereenkomsten: huuroverdrachten, borgstelling, vernieuwing, dagvaarding voor de rechtbank en het opstellen van huurovereenkomsten.
Burgerlijke huurovereenkomsten: vernieuwing, huurgeschil (proces voor het vredegerecht, ontbinding, innen van huurachterstallen, huurschade en waarborg) en het opstellen van huurovereenkomsten.

HANDELSRECHT

Geschillen tussen ondernemingen. Onbetaalde facturen, verbreking van de handelsbetrekkingen, afstaan van activa, aansprakelijkheid van vennoten en zaakvoerders, onderaannemingscontracten, inningen (in België en in het buitenland).

STRAFRECHT

Het kantoor staat u bij in alle stadia van het proces: verhoor, onderzoek, burgerlijkepartijstelling, zittingen van Hoven en Rechtbanken, met inbegrip van het Hof van Cassatie.

ARBEIDS‑ EN SOCIAAL RECHT

In verband met de transportsector: geschillen over arbeidscontracten, inspectie van de sociale wetten, arbeidsongevallen, strafrechtelijke aansprakelijkheid van de onderneming, arbeidsorganisatie en belasting op het loon.

EIGENDOMSRECHT

Burengeschillen, gebreken en aansprakelijkheid, eigendomsgeschillen, mede-eigendom, vruchtgebruik en dienstbaarheden.

VERBINTENISSEN EN CONTRACTENRECHT

Contractuele aansprakelijkheid, opstellen en ontbinden van contracten, adviezen en geschillen inzake de uitvoering van contracten.