TEAM

Een multidisciplinair team staat al meer dan 40 jaar tot uw beschikking.

Meester ALAIN FRANKEN

Licentiaat in de rechten van de Universiteit van Luik.
Advocaat bij de balie van Luik sinds 1981.
Plaatsvervangend vrederechter over het kanton Saint-Nicolas van 1989 tot 2017.
Docent aan het Instituut wegTransport en Logistiek België (I.T.L.B.).
Houder van de titel van specialist in Transportrecht, toegekend door de Orde van Advocaten van de balie van Luik.
Houder van het vormingsattest waarvan sprake in artikel 425 § 1 van het Wetboek van Strafvordering (Cassatie in strafzaken)
Door de Raad van de Orde erkend als scheidsrechter bij het Arbitragecentrum van de Euregio (A.C.E.).

Werktalen : Frans en Nederlands

Meester LOUIS ADAM

Medewerker

Master in de rechten van de Universiteit van Luik.
Advocaat bij de balie van Luik sinds 2019.
Commissaris van de Vrije Conferentie van de Jonge Balie van Luik.
Secretaris van de Milieucommissie van de balie van Luik.

Werktalen : Frans en Engels

Kennis van het Spaans

Publicaties :

  • Adam, L., « Extension de l'aéroport de Heathrow : la cour d'appel de Londres déclare la procédure de planification illégale », J.L.M.B., 2020/22, p. 1041-1045.

Meester LIDIA RIGGI

Externe medewerkster

Licentiate in de rechten van de Universiteit van Luik.
Sinds 2003 als advocate ingeschreven bij de balie van Verviers en bij de balie van Eupen.
Door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaarster in familie , burgerlijke en handelszaken.
Ingeschreven op de Curatorenlijst van de Rechtbank van Koophandel van Eupen.
Gewezen lid van de Raad van de Orde bij de balie van Verviers.

Werktalen : Frans en Duits

Meester DANIELLE DECHAMPS

Externe medewerkster

Licentiate in de rechten van de Universiteit van Luik.
Sinds 2003 als advocate ingeschreven bij de balie van Luik.
Houdster van het vormingsattest waarvan sprake in artikel 425 § 1 van het Wetboek van Strafvordering (Cassatie in strafzaken)
Docente aan het IFAPME voor de cursus burgerlijke recht (eigendoms en personenrecht, speciale contracten) tot 2018.

Werktalen : Frans, Nederlands en Italiaans

Meester BRUNO SIMON

Externe medewerker

Licentiaat in de rechten van de Universiteit van Luik in 1980.
Als advocaat ingeschreven bij de balie van Luik
Meester SIMON werkt hoofdzakelijk op de rechtsgebieden inzake lichamelijk letsel, burgerlijke en verkeersaansprakelijkheid.

Meester OLIVIER LAPP

Externe medewerker

Als advocaat ingeschreven bij de balie van Luik sinds 1993.
Meester LAPP werkt hoofdzakelijk op de rechtsgebieden inzake lichamelijk letsel, burgerlijke en verkeersaansprakelijkheid en verzekeringen, alsook op het gebied van familie en echtscheidingsrecht.
Aangesteld als advocaat voor eigendomsbeheer.

CHANTAL GRAMME

Secretariaat

CORINNE MÉLON

Boekhouding & secretariaat